Scroll Top
HOURS: Wed & Thurs 11am-8pm, Fri & Sat 11am-10pm, Sun 11am-8pm

White Truffle

White Truffle

$13/ VO

Served with arugula, sopressata, feta, tomatoes, artichokes and white truffle vinagrette.